LŠTA kreipėsi dėl termoinžinerijos specialybės studentų rengimo

2007-03-07

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kovo 2 d. kreipėsi į LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, bei LR Ūkio ministeriją dėl studentų skaičiaus, ketinančių studijuoti termoinžineriją kvotų padidinimo.

Šilumos tiekimo įmonės, investuodamos į žmogiškuosius resursus, stengiasi sudaryti kuo palankiausias sąlygas Kauno technologijos universiteto ruošiamiems įvairių specializacijų inžinieriams studentams profesinio tobulėjimo srityje. Studentams yra sudaryta galimybė atlikti praktiką įmonių filialuose, pritaikant studijų metais įgytas teorines žinias bei panaudojant jas praktikoje. Tuo pačiu įmonės nori prisidėti prie jaunųjų specialistų emigracijos į užsienio šalis sumažinimo, kadangi darbo rinkoje labai patrauklios specialybės įsigijimas garantuoja darbo vietas šilumą tiekiančiose gamybos įmonėse.

2006 m. rudenį buvo užmegztas glaudesnis ryšys ir pradėtas naudingas bendradarbiavimas su Kauno technologijos universiteto Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto Elektros sistemų bei Šilumos ir atomo energetikos katedromis. Jau šiais metais UAB „Vilniaus energija“ yra pakvietusi ir pasirengusi priimti atlikti praktiką 10–20 termoinžinierių ir kitų specialybių studentų. Šiuo metu ši įmonė gali priimti dirbti 8–10 termoinžinerijos specialybę baigusių absolventų. Planuojant darbuotojų rezervą, vykstant specialistų ir vadovų kartų kaitai, termoinžinierių poreikis nemažės ir artimiausiais metais, kadangi jų reikia visoms šilumos tiekimo įmonėms.

Kitos naujienos