Panevėžio termofikacinės elektrinės statybos darbų pradžia

2006-07-04

Viena iš didžiausių šilumos tiekimo įmonių Lietuvoje, AB „Panevėžio energija“ 2006-07-04 d. 15.00 val. paminės termofikacinės elektrinės statybos darbų pradžią.

Naujos termofikacinės elektrinės statybos projektą remia Lietuvos Respublika, projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga – iki 20 mln. litų paramos skirta iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto. Danijos vyriausybė skiria Lietuvai finansinę paramą remdama Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimą ir su tuo susijusį Lietuvos energetikos sektoriaus restruktūrizavimą ir skyrė projekto įgyvendinimui 12 mln. litų.

Dujomis kūrenama, 35 MW elektros ir 32 MW šilumos galingumo, termofikacinė elektrinė per metus galės pagaminti apie 230 GWh šilumos ir apie 178 GWh elektros energijos. Pasak „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Vytauto Šidlausko, moderni ir efektyvi ėgainės technologija leis mažinti šilumos gamybos sąnaudas bei sumažins išmetamų teršalų į aplinką kiekį. Įmonė panevėžiečiams garantuos stabilų šilumos tiekimą, o kiti energijos vartotojai Lietuvoje gaus papildomą elektros energijos šaltinį, nes elektra bus parduodama į nacionalinį šalies elektros perdavimo tinklą.