NES atnaujinimas

2006-01-25

Ūkio ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 4-428 buvo sudaryta
atnaujintos Nacionalinės energetikos strategijos rengimo organizavimo
ir koordinavimo priežiūros komisija. Artimiausiu metu komisija pradeda
darbą atnaujintos Nacionalinės energetikos strategijos projektui
parengti.