JT Bendrosios Klimato konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje

2006-01-12

LR Aplinkos ministerija vykdydama Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato Kaitos Konvencijos reikalavimus, parengė III–IV Nacionalinį Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato Kaitos Konvencijos įgyvendinimo pranešimą, kurį pateikė Jungtinių Tautų Klimato Kaitos sekretoriatui. Pranešimo tekstą galite rasti LR Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt.