LŠTA pranešimas spaudai „Pranešimai apie galimą šilumos tiekimo nutraukimą – klaidinantys”

2010-11-26

Šią savaitę Kaune pasirodžiusios publikacijos leido suprasti, kad „Kauno energijos" klientams esą gresia likti be šilumos. Priežastimis įvardytos vartotojų skolos, kritiška šilumos tiekimo įmonės finansinė padėtis, savivaldybių ir aprūpinimo šiluma sistemų operatorių teisminiai ginčai ir kita.

„Apsirūpinimas šiluma yra socialiai jautri sritis, todėl raginame žiniasklaidos priemones vengti pagrindo neturinčių spekuliacijų dėl esą galimo šilumos tiekimo sustabdymo gyventojams", – sakė LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas.

Jo teigimu, dėl Kaune nurodytų priežasčių šilumos tiekimas, ypač buitiniams vartotojams, negali būti nutrauktas. „Lietuvos teisinė sistema garantuoja, kad sustabdyti ar apriboti vartotojų aprūpinimą energija įmanoma tik Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įvedus ekstremalią energetikos padėtį", – teigė V. Stasiūnas.

Šilumos tiekėjai turi teisę vartotojams, išskyrus daugiabučių namų gyventojus, nustatytu laiku neatsiskaičiusiems už šilumą, laikinai sustabdyti šilumos ir karšto vandens pristatymą. „Šia teise įmonės naudojasi tik išimtiniais atvejais. Maža to, ši priemonė taikoma tik pavieniams, piktybiniams skolininkams, o ne ištisoms gyvenvietėms ar miestams", – sakė V. Stasiūnas.

Tuo tarpu įsiskolinusiems daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, net piktybiniams skolininkams, įstatymuose numatoma galimybė sustabdyti tik karšto vandens tiekimą.

Anot V. Stasiūno, laikinai atskiriems gyventojams šilumos tiekimas gali būti sustabdytas dėl technologinių sutrikimų šilumos tiekimo sistemose. „Tiekimas gali būti stabdomas tik tuomet, jei Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos nustato įrenginių trūkumus, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei, saugumui", – sakė V. Stasiūnas.


Daugiau informacijos:
Nerijus Mikalajūnas,
LŠTA atstovas spaudai,
+ 370 685 20513,
nmikalajunas@dalkia.lt

LŠTA pranešimas spaudai.pdf LŠTA pranešimas spaudai.pdf (52.83 KB)