Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtas informacinis pranešimas „2008 metų šilumos tiekimo veiklos analizė”

2009-04-02

2008 metais 83 proc. į tinklus patiektos šilumos buvo sunaudoti efektyviai, nuostoliai sudarė apie 17 proc. Vakarų šalyse eksploatuojamų šiuolaikinių, optimalaus dydžio, su gera termoizoliacija vamzdynų technologiniai šilumos perdavimo nuostoliai sudaro apie 10-12 proc. nuo patiekto į tinklą šilumos kiekio. Iš 1 pav. akivaizdu, kad optimalus lygis Lietuvoje dar nepasiektas, tačiau įmonės kasmet mažina nuostolius. Nuo 2004 metų vis daugiau investuojant į perdavimo tinklus, nuostoliai sumažėjo 3 procentiniais punktais.

Visą tekstą rasite čia:
2008 metų šilumos tiekimo veiklos analizė.pdf 2008 metų šilumos tiekimo veiklos analizė.pdf (292.11 KB)