Pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje, biodujas deginanti, kogeneracinė jėgainė Kauno r. (Domeikavos k.)

2008-10-16

 

LS150023.JPG                    LS150051.JPG

             Kompresorinė šalia Lapių sąvartyno                               Vidaus degimo varikliai vienoje iš dviejų jėgainių

 

Rekonstruotos katilinės atidaryme dalyvavo LR Aplinkos, ūkio
ministerijų,  elektros, šilumos tiekimo įmonių atstovai, miesto ir
rajono vadovai, sveikino žodį tarė Kauno miesto meras Andrius
Kupčinskas.

LS150053.JPG                    LS150056.JPG

          Rekonstruota Domeikavos katilinė                                       Svečiai atvykę į rekonstruotos katilinės atidarymo ceremoniją                              

 

Biodujų panaudojimas šilumos ir elektros energijos gamybai
kogeneracinėje jėgainėje leis gerokai sumažinti išmetamų dujų (metano),
CO2 emisiją į aplinką iš sąvartyno. Remiantis atliktais skaičiavimais,
deginant biodujas į aplinką išsiskirs apie 85% mažiau išmetalų.

Planuojama, kad AB „Kauno energija"
iš UAB „Ekoresursai" nupirks  6500 MWh
šilumos, kuri bus tiekiama Domeikavos vartotojams. Kita dalis šilumos – 5382
MWh naudingai bus panaudota tik prisijungus naujiems vartotojams (planuojama – Valstybinė
mašinų bandymų stotis). Elektros energija bus tiekiama į elektros
skirstomuosius tinklus. Šio įgyvendinto rojekto dėka, AB „Kauno energija" Domeikavos katilinėje
gamins mažiau šilumos, sudegindama tik 157,6 tūkst. nm3 gamtinių
dujų.

Belieka
tikėtis, kad šis įgyvendintas projektas Kauno r. neliks pavyzdinis ir
sparčiai bus statomos ar rekonstruojamos naujos jegainės deginančios
sąvartynuose sukauptas dujas.