INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PRADŽIĄ IR PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS NORMŲ TAIKYMO

2008-10-02

Šildymo
sezono pradžią ir pabaigą pasirenką patys šilumos vartotoja

Visi šilumos vartotojai (t. sk. ir daugiabučių namų
gyventojai), laikantis įstatymo 13 str. ir taisyklių 34, 36 ir 37 p. nuostatų
bei įvykdžius 46, 47, 48 ir 49 p. reikalavimus, turi teisę nuspręsti dėl savo
pastatų šildymo pradžios ar pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų,
išskyrus savivaldybių
institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga
nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais
. Viena iš svarbiausių ir būtinų sąlygų
pradėti šildymo sezoną – Pastato šilumos ūkio parengties aktas, kurio neturint
be šilumos tiekėjo leidimo vartoti šilumą ir (ar) karštą vandenį draudžiama
(taisyklių 48, 49 p.).

Šilumos vartotojai turi teisę pradėti ar baigti savo
pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų skelbiama šildymo
sezono pradžia ar pabaiga:

<…>

13 straipsnis. Šilumos tiekimo sezoniškumas

1. Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl
savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos
normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo
sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.

2. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti
dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nusprendė pradėti arba baigti
savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta
šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą ūkio ministro
patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša
šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.

3. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio
namo butams ir kitoms patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos
daugiabučiame name privalo būti šildomi,
jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių
įsiskolinimų šilumos tiekėjui.

<…>

Šildymo
sezono pradžią ir pabaigą skelbia savivaldybės:

Lietuvoje vidutinei lauko oro temperatūrai tris paras iš
eilės esant žemesnei už +10
° C, savivaldybės institucijos skelbia
šildymo sezono pradžią savivaldybių institucijų patvirtintuose sąrašuose
numatytoms įstaigoms (taisyklių 33, 35 p.).

Jeigu yra įvykdyti aukščiau minėtų taisyklių 46, 47, 48 ir 49 p.
reikalavimai, Šilumos tiekimo įmonės, vadovaujantis savivaldybių sprendimais,
nustatyta tvarka pradeda šildymo sezoną visiems vartotojams.

Kitos naujienos