LŠTA atstovai dalyvavo naujos šilumos trasos eksploatacijos pradžios renginyje

Data

18 gegužės, 2022

Organizatorius

Plungės šilumos tinklai

Vieta

Plungė

2022 gegužės 18 d. Plungės šilumos tinklai organizavo naujos šiluminės trasos eksploatacijos pradžios minėjimo renginį. Renginio metu nukirpta simbolinė juosta, kuri reiškia naujos šilumos tiekimo trasos, sujungiančios Mačernio ir Lentpjūvės katilines. Ši nauja trasa, kuri yra 1,5 km ilgio ir kainavo 1,4 mln. Eur., leis Plungės šilumos vartotojams patiekti daugiau pigesnės iš biokuro pagamintos šilumos. Taip pat ji gerokai prisidės prie šilumos perdavimo tinklo saugumo ir patikimumo.

Prieš projekto įgyvendinimą gau­ti su­ti­ki­mai visų gy­ven­tojų, per ku­rių val­das tra­sa yra nutie­sta (dar­bai vyko A. Ju­cio, I. Kon­čiaus, Mozūrų, Pa­lankės, Si­na­gogų, Mi­ni­jos ir Tel­šių gatvė­se).

Plungės šilumos tinklų direktorė  Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va teigė, kad ši šilumos tiekimo trasa buvo reikalinga jau seniai, ji turėtų padėti įmonei būti labiau konkurencingai, konkuruojant su nepriklausomu šilumos gamintoju – kai daugiau pigesniu biokuru pagaminama šilumos, vartotojai moka už šilumą mažesnę kainą.