LIFE informacinė diena Lietuvoje

Data

23 balandžio, 2020

Organizatorius

Aplinkos ministerija

Vieta

Videokonferencija

Aplinkos ministerija š.m. balandžio 23 dieną nuo 10 val. internetu kviečia stebėti vaizdo konferenciją „LIFE informacinė diena Lietuvoje”. Programą ir registraciją rasite: http://lifeprojektai.lt/renginiai/life-informacine-diena-vilniuje/

ES Aplinkos ir klimato politikos programa LIFE orientuojasi į geriausios praktikos, parodomuosius ir bandomuosius projektus, pasiūlant naujus Europai aktualius sprendimus atliekų tvarkymo, išteklių efektyvumo, klimato kaitos švelninimo ir vandentvarkos srityse. Daugiausia per LIFE lėšų skiriama gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo projektams.

Š.m. balandžio 2 d. buvo paskeltas Europos Komisijos kvietimas teikti paraiškas (kvietimo suma 450 mln. eru) pagal 2 skirtingas paprogrames: aplinkos ir klimato kaitos.

Aplinkos paprogramės (Aplinkos ir išteklių efektyvumo, Gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos valdymo ir informavimo) projekto koncepciją Europos Komisijai reikia pateikti iki š. m. liepos 14-16 d., Klimato paprogramės ir integruotųjų projektų abiem paprogramėms (Aplinkos ir Klimato) – iki spalio 6 d., techninės pagalbosprojektų abiem paprogramėms – iki liepos 16 d. Pažymėtina, kad projektų pateikimo terminai pratęsiami vienu mėnesiu.

Visa informacija – Europos komisijos puslapyje. Viena iš naujovių yra tai, kad galima užsiregistruoti trumpam pokalbiui apie savo projekto koncepciją su vienu iš projekto konsultantų. Išsamiau apie paraiškų teikimo tvarką, naujausias gaires galima rasti projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ tinklapyje.

Gamtos ir biologinės įvairovės projektus LIFE finansuos, kaip ir anksčiau, 60 proc. (prioritetinėms buveinėms ir rūšims skirtus projektus – 75 proc.), aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visus klimato projektus – 55 proc.

Pareiškėjai, Lietuvoje planuojantys įgyvendinti LIFE projektus, gali tikėtis valstybės paramos ir kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo. Bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jeigu teikiamas integruotasis projektas – iki 40 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visais atvejais paramos gavėjai privalo prisidėti savo lėšomis.

Kiti renginiai