Finansinė parama atsinaujinančių energijos išteklių diegimui pastatuose

2019-06-11

Aplinkos projektų valdymo agentūra informuoja (APVA), kad skelbiamas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Pagal šią priemonę paraiškas gali teikti Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ar centrams, valdytojai arba savininkai. Tačiau pareiškėjai, kurių pastatai yra prijungti prie centrinio šilumos tiekimo sistemų ir kuriuose planuojama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį į atsinaujinančius energijos šaltinius yra netinkami pareiškėjai.

liepos 15 d. bus pradedamos priimti paraiškos gauti paramai atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose.

Parama skiriama pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą. Šiam kvietimui skirta – 10 mln. eurų. Subsidijos dydis gali siekti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškas gali teikti visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ar centrams, valdytojai arba savininkai. Tačiau pastatų, prijungtų prie centrinio šilumos tiekimo sistemų ir kuriuose planuojama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį į atsinaujinančius energijos šaltinius, savininkai yra netinkami pareiškėjai. Paraiškas priima Aplinkos projektų valdymo agentūra nuo 2019 m. liepos 15 d. 8.00 val. iki rugsėjo 16 d. 17.00 val. Daugiau informacijos, aktualius dokumentus ir kontaktus pasiteirauti rasite APVA svetainėje

Pranešimai dėl paramos teikimo