Seimas priėmė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą

2019-06-11

2019-06-06 LR Seimas priėmė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą. Šiame įstatyme nustatyti ūkinės ar kitokios veiklos apribojimai. Šis įstatymas reglamentuoja specialiųjų žemės naudojimo sąlygų turinį ir nuostatas, susijusias su šių sąlygų taikymu įstatyme nurodytose teritorijose. Nurodomos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei kada turi būti gautas žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas ir atvejus, kada jis neprivalomas.
Šilumos tiekimo įmonėms svarbios nuostatas:
– Nustatytas sanitarinės apsaugos zonos dydis 100 m. katilinių, šiluminių elektrinių, kogeneracinių elektrinių, kurių suminė vardinė (nominali) įrenginių šiluminė galia yra 50 MW ir didesnė;
– Nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos ir jų dydžiai;
– Nustatyti absoliutūs draudimai šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonose;
– Draudimai negavus šilumos perdavimo tinklų savininko leidimo veiklai vykdyti;
Šis įstatymas su tam tikromis išlygomis įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

LR Seimo pranešimas

Kitos naujienos