Daugiabučių šildymo ir karšto vandens sistemoms atnaujinimui 5 mln eur parama: paskelbtas BETA kvietimas teikti paraiškas

2019-11-22

Nuo š. m. lapkričio 21 d. Būsto energijos taupymo agentūra BETA priima paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui: http://betalt.lt/apie-naujienos/startuoja-mazoji-renovacija-priimamos-paraiskos-silumos-punktu-ir-sildymo-sistemu-modernizavimui:73

Žemiau pateikiame trumpą info apie priemonės finansavimo kriterijus:

Finansavimo suma: 5 mln. Eur

Paramos gavėjas: daugiabučio namo, pastatyto pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų  savininkas.

Pareiškėjai: DGN bendrojo naudojimo objektų valdytojas; CŠT įmonė, savivaldybės vykdomoji institucija ar kitas juridinis asmuo, įgaliotas namo butų ir kitų patalpų savininkų

Finansavimo intensyvumas: kompensacinė išmoka iki 30 proc

Paraiškų atrankos būdas:  tęstinis (paraiškos bus priimamos iki 2019 m. gruodžio 31 d).

Pareiškėjas gali gauti vieną kompensacinę išmoką tam pačiam daugiabučiuinamui ar daugiabučių namų grupei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  ne ilgesnis kaip 12 mėn. nuo projektų finansavimo sutarties įsigaliojimo datos (gali būti pratęsiamas iki 6 mėn, jeigu pateiktas motyvuotas paaiškinimas).

Remiama veikla:

  • elevatorinių šilumos punktų keitimais į naują automatizuotą šilumos punkta, ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų atnaujinimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla;
  • šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių rengimą));
  • termostatinių ventilių butuose įrengimas;
  • individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas;
  • karšto vandens sistemos pertvarkymas ar keitimas ir susijusių elementų (rankšluosčių džiovintuvų ir kt., įskaitant vamzdynų izoliavimą)

Kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai:

  • daugiabučio namo NT registro išrašą;
  • DGN butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai (50+1 proc. balsų dauguma) pritaria vidaus šildymo  ir karšto vandens sistemų modernizavimui;
  • šilumos tiekėjų išduotas technines sąlygas (projektavimo), jei privaloma
  • pavedimo sutartį ar kitą lygiavertį dokumentą;

Projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantį dokumentą