D. Kreivys: „SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo procedūrą būtina depolitizuoti“

2020-12-31

LR energetikos minoisterijos 2020 m. gruodžio 30 d. pranešimas.

Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo būtinasis kiekis – 4 standartinio dydžio SGD kroviniai, arba 3,9 TWh gamtinių dujų per metus –  2021 m. kol kas nemažinamas, tačiau metų eigoje jis turėtų būti tikslinamas.

Tam šiandien pritarė Vyriausybė, kuri taip pat pavedė Energetikos ir Finansų ministerijoms atlikus analizę pateikti siūlymus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo kaštų mažinimo. Juos ministerijos įpareigotos pateikti iki kovo 31 d.

„Mūsų tikslas – efektyvi terminalo veikla bei geriausia kaina vartotojams, tačiau tai įmanoma užtikrinti tik visiškai depolitizavus būtinojo kiekio nustatymo procedūrą ir pavedus tai reguliuotojui“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. Pasak jo, išanalizavus, kaip būtų galima mažinti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo veiklos sąnaudas, Vyriausybei jau kovą bus teikiami siūlymai dėl teisės aktų pakeitimų, tobulinant SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo tvarką ir  UAB „Ignitis“ veiklos sąnaudų kompensavimo modelį.

Siekiant mažiausių sąnaudų ir mažiausio neigiamo kainų poveikio vartotojams, Vyriausybės sprendimu iki kovo 31 d. taip pat turės būti parengtas UAB „Ignitis“ veiklos, susietos su SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimu, ekonominio efektyvumo didinimo priemonių planas ir įgyvendinimo priežiūra.