BSAM projekto seminaras „Šilumos tiekimo įmonių veiklos ir turto valdymo efektyvinimas”

Data

11 gegužės, 2023

Organizatorius

LŠTA

Vieta

Birštono Kurhauze (B. Sruogos g. 2, Birštonas).

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 2023 m. gegužės 11 d. organizavo seminarą tema „Šilumos tiekimo įmonių veiklos ir turto valdymo efektyvinimas „, kuris vyko Birštono Kurhauze (B. Sruogos g. 2, Birštonas).

Dalyvavo beveik 70 dalyvių iš šilumos tiekimo įmonių, savivaldybių, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, Energetikos ministerijos, Lietuvos energetikos instituto ir kt. organizacijų.

Renginį atidarė ir sveikinimo žodį tarė Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė bei Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Agnė Kazlauskienė. Pirmoji renginio dalis buvo skirta mažųjų CŠT įmonių veiklos problemų ir galimų sprendimų aptarimui. Vida Dzermeikienė (Energetikos ministerija) apžvelgė planuojamus reikšmingus pokyčius, priimtus Šilumos ūkio įstatyme. Apie siūlomus tolimesnius veiksmus CŠT reguliuojamos kainodaros srityje bei esamą įmonių ekonominę situaciją pristatė Matas Taparauskas (VERT). Vilmantas Markevičius (Energetikos ministerija) informavo, jog kvietimai ES struktūriniai paramai gauti vėluoja, tikimasi 2023 m. pradžioje, finansavimo intensyvumas ir modelis (subsidija+paskola) taip pat dar nėra aiškūs. Laukiama kol bus patvirtintas naujos redakcijos ES Bendras Bendrosios išimties reglamentas. Birštono ir Plungės bendrovių vadovai papasakojo apie savo įmonių svarbiausias problemas ir kritinę finansinę situaciją dėl pavėluotų sąnaudų įskaičiavimo, neišvengiamų sąnaudų nepripažinimo, apyvartinių lėšų trūkumo, beviltiškų skolų ir kt.

Seminaras buvo organizuojamas įgyvendinant tarptautinį projektą BSAM – Baltic Smart Asset Management (Išmanioji infrastruktūros priežiūra), finansuojamą iš 2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų. Renginio metu buvo pristatyti šio projekto rezultatai apie šilumos perdavimo tinklų patikimumą, taikomus metodus ir technologijas kitose šalyse  trumpalaikiam ir ilgalaikiam ilgaamžiškumui užtikrinti. Šią informaciją apžvelgė bei Švedijos ir  Lenkijos šalių pilotinių projektų išvadomis pasidalino LŠTA prezidentas Valdas Lukoševičius. Lietuvos energetikos instituto mokslininkas Algirdas Kaliatka pristatė neseniai atliktą hidraulinių bandymų tikslingumo tyrimą. Diskutuota kaip Lietuvoje pradėti plačiau taikyti kitas technologijas vamzdynų ilgaamžiškumui ir patikimumui užtikrinti.  Europos šalyse periodinių kasmetinių bandymų metu hidraulinio slėgio metodas nenaudojamas, vamzdžiai hidrauliškai bandomi tik po sumontavimo ar po didesnio remonto.

Dalyviai taip pat lankėsi Birštono šilumos tinklų gamybinėje bazėje, bei virtualioje ekskursijoje apie AB „Panevėžio energija” įgyvendintas ir planuojamas investicijas, šilumos tinklų būvį, jų eksploatavimą ir vamzdynų priežiūrą.

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:

Šilumos ūkio įstatymo pataisomis numatomi pokyčiai
Vida Dzermeikienė, LR energetikos ministerija

Šilumos tiekimo įmonių finansinė padėtis, planuojami ekonominio reguliavimo pokyčiai
Matas Taparauskas, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

ES paramos skyrimo perspektyvos, pirkimų procedūrų planuojami pokyčiai
Vilmantas Markevičius, LR energetikos ministerija

Šilumos tiekimo įmonių pasisakymai:

– Video AB ”Panevėžio energija”: šilumos tinklų būvis, eksploatavimas ir vamzdynų priežiūra (video ČIA)

Išmanioji vamzdynų priežiūros sistema – BSAM projekto išvados
Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Hidraulinių bandymų atlikimo tikslingumo studijos rezultatai
Algirdas Kaliatka, Lietuvos energetikos institutas

Investicijų poreikis ir finansavimo galimybės šilumos tiekimo įmonėse
Ramunė Gurklienė , Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

RENGINIO AKIMIRKOS

Apie BSAM projektą: pagrindinis CŠT technologijos trūkumas yra didelis kapitalo poreikis, neefektyvi eksploatacija (šilumos nuostoliai) ir maža kapitalo grąža. Šilumos tiekimo įmonės sunkiai pritraukia naujos kartos išsilavinusius darbuotojų. Norint išspręsti šiuos iššūkius, padidinti CŠT efektyvumą ir sumažinti kapitalo poreikį, vienas iš reikalingiausių procesų yra „protingas“ turto valdymas (angl. Smart Asset Management). Protingai valdant ir prižiūrint turtą jis tarnaus ilgiau ir efektyviau bei suteiks dar labiau prieinamą šilumą galutiniams vartotojams.

Projekto BSAM tikslas – sukurti metodus ir tarptautinio bendradarbiavimo procesus turto išteklių valdymo plėtrai Baltijos jūros regione.

  • Nustatyti kliūtis ir sėkmės veiksnius kuriant ir diegiant protingą išteklių valdymą, šilumos tiekimo tinklų skaitmeninimą.
  • Sukurti tarptautiniais mastais pritaikomus CŠT tinklų būklės stebėjimo metodus.
  • Šiuolaikinių IT priemonių pritaikymas ir panaudojimas duomenų srautų apdorojimui ir CŠT tinklų priežiūros numatymui.

Projektas finansuojamą iš 2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų. Daugiau apie projektą ČIA

Kiti renginiai