Biokuro rinkos stebėsenos ataskaita už 2018 m. IV ketv.

2019-02-20

Kainų komisija parengė ir 2019-02-19 d. paskelbė „Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. IV ketvirtį”.

Svarbiausi 2018 m. IV ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai

 • vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2018 m. IV ketv. siekė 216,44, Eur/tne, t.y. buvo 13,5 proc. didesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
 • vidutinė biokuro kaina* 2018 m. IV ketv., įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 215,08 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2017 m. laikotarpio kaina, didėjo 28,6 proc.;
 • didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 201,25 Eur/tne, t. y. buvo 6,4 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
 • reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 4,5 proc. mažesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika

 • 2018 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje sudaryta 1424 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 104159 tne. Palyginti su 2017 m. IV ketv., sandorių sudaryta  16,7 proc. mažiau, bendras sandorių kiekis (tne) didėjo 0,8 proc.;
  • energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 94,7 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
  • šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 126 544,57 tne biokuro už 27 217,07 tūkst. Eur – 1,7 proc. mažiau nei 2017 IV ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (85,9 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
  • daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2018 m. IV ketv. tai sudarė 98,3 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija

 • biokuro rinkoje pastebimas dalyvių skaičiaus augimas: 2018  m. IV ketv. rinkoje veikė 59 pirkėjai ir 114 pardavėjų (iš viso 173), 2017 m. IV ketv. – 157;
  • neženkliai didėja koncentracija biokuro rinkoje: 2017 m. IV ketv. vienas tiekėjas, užėmęs 15,40 proc. rinkos 2018 m. IV ketv. užėmė 17,31 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 37,40 proc. rinkos;
  • stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų  nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 551,57.

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.