ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS BENDRIJOS

2023-06-09

Lietuvos energetikos agentūros 2023 m. birželio 9 d. pranešimas.

Atsinaujinančių išteklių energijos bendrija (toliau – AIE bendrija) – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus kriterijus atitinkantis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris nuosavybės teise valdo ir plėtoja energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybos įrenginius ir turi teisę juose gaminti energiją, ją vartoti, kaupti energijos kaupimo įrenginiuose ir (ar) parduoti ir kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka suteikiamas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusas.

AIE bendrijos padeda: sutelkti visuomenines, verslo ir gyventojų iniciatyvas atsinaujinančių energijos išteklių energetikos srityje, pereiti nuo iškastinio kuro naudojimo prie švaresnės, AEI naudojančios, vietinės energijos gamybos ir iškelia gyventojus ir jų poreikius į pirmą vietą, didinti visuomenės pritarimą AEI projektams ir palengvina privačių investicijų pritraukimą pereinant prie švaresnės energijos naudojimo. Jos teikia tiesioginę naudą gyventojams, didina energijos vartojimo efektyvumą, mažina sąskaitas už elektrą ir kuria naujas darbo galimybes.

REKOMENDACIJOS DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS BENDRIJŲ VEIKLOS SĄLYGŲ

Pristatymas „REKOMENDACIJOS DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS BENDRIJŲ VEIKLOS SĄLYGŲ”