AB „Šiaulių energija” 2019-08-20 pranešimas „Gyventojai kviečiami teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)”

2019-08-21

AB „Šiaulių energija“ – Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius – ragina gyventojus atkreipti dėmesį į Aplinkos ministerijos paskelbtą naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą .

Gyventojai, norintys atnaujinti savo daugiabutį namą, 2019 m. rugpjūčio 14 d.–2020 m. vasario 1 d. VšĮ ,,Būsto energijos taupymo agentūra“ turi pateikti parengtą ir patvirtintą daugiabučio namo investicijų planą kartu su kitais kvietime nurodytais priedais.

Plačiau apie tai skaitykite AB „Šiaulių energija” 2019-08-20 pranešimas „Gyventojai kviečiami teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)”

Kitos naujienos