AB „Panevėžio energija” 2019-08-20 pranešimas „Patarimai efektyviam šilumos vartojimui”

2019-08-21

AB „Panevėžio energija“ vykdydama su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija pasirašytą Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojo šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais, parengė lankstuką „Patarimai efektyviam šilumos naudojimui“. Tai informacija vartotojui, ką reikėtų daryti, norint sumažinti šilumos suvartojimą pastate. Kiekvienas vartotojas šį lankstuką ras apsilankęs bet kuriame bendrovės padalinyje ar bendrovės internetiniame puslapyje www.pe.lt.

Plačiau apie tai skaitykite AB „Panevėžio energija” 2019-08-20 pranešime „Patarimai efektyviam šilumos vartojimui”