AB „Panevėžio energija“ 2019-09-04 pranešimas „ATSINAUJINANTI ENERGIJA PANEVĖŽYJE“,

2019-09-05

Prieš 56 metus Panevėžio mieste buvo pradėta vystyti centralizuoto šilumos tiekimo sistema. Augant miesto pramonei ir didėjant gyvenamųjų namų kvartalams, didėjo šilumos poreikis, plėtėsi šilumos ūkis.  

Šiandien Panevėžio miesto vartotojams šilumą ir karštą vandenį tiekia  šilumos tiekimo įmonė AB „Panevėžio energija“. Didžiausia centralizuotos šilumos vartotojų grupė yra gyventojai, suvartojantys 73 proc. pagamintos šilumos. Metinis šilumos poreikis siekia 390 GWh. Pastaruoju metu apie 80 proc. vartotojams tiekiamos šilumos yra pagaminama nuosavuose šilumos šaltiniuose (katilinėse), likusi šilumos dalis perkama iš nepriklausomo šilumos gamintojo. Eksploatuojamų šilumos tinklų ilgis sudaro 135 km.  

AB „Panevėžio energija“ ir toliau siekia centralizuoto šilumos tiekimo plėtros ir pritaria su energetika bei klimato kaita susijusiems tikslams, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, didinant atsinaujinančiųjų išteklių panaudojimą šilumos gamyboje.

Plačiau apie tai skaitykite pranešime „ATSINAUJINANTI ENERGIJA PANEVĖŽYJE“

Kitos naujienos