ESO pristatė išmaniosios elektros apskaitos diegimo projektą

2019-09-10

Š. m. rugsėjo 6 d. Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje visuomenei ir suinteresuotiems rinkos dalyviams pristatytas išmaniosios apskaitos, t. y. išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų, diegimo projektas (prezentacijas rasite čia), kurį nuo 2020 m. pradės įgyvendinti AB „Energijos skirstymo operatorius“. Išmaniąją apskaitą yra įsidiegusios daugelis Europos Sąjungos šalių, tarp jų ir Latvija bei Estija.

Kaip skelbiama VERT pranešime spaudai AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlikta kaštų naudos analizė parodė, kad projekto nauda vartotojams (vertinant 18 m. laikotarpiu) yra didesnė nei jo įgyvendinimo kaštai. Tai yra būtina sąlyga tokiam projektui įgyvendinti tiek pagal ES, tiek pagal Lietuvos teisinę bazę.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktais duomenimis, investicijų projekto įtaka elektros energijos skirstymo paslaugos kainai sudarytų apie 0,05 ct/kWh (skirstymo kaina yra tik viena iš elektros energijos tarifo buitiniams vartotojams dedamųjų – sudaro apie 30 proc.).

smart4.jpg

Įgyvendinus projektą, be efektyvesnio vartojimo, taip pat bus užtikrintas efektyvesnis tinklo valdymas, tikslingesnis investavimas į tinklą, mažesni skaitiklių eksploatavimo kaštai.

Išmaniuosius apskaitos prietaisus diegs AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai, gyventojams nieko daryti ar papildomai mokėti nereikia. Apie numatomus atlikti darbus gyventojai bus informuojami. 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ išmaniosios apskaitos diegimo projektą numačiusi įgyvendinti 2020–2023 m. (bendrovė 2017 m. atliko bandomąjį projektą, siekdama įsitikti išmaniosios apskaitos efektyvumu).

Pirmiausia išmanieji apskaitos prietaisai bus diegiami vartotojams, kurių metinis elektros energijos suvartojimas yra didesnis nei 1000 kWh (tokie vartotojai sudaro apie 54 proc.), iš viso šiuo laikotarpiu numatyta įdiegti apie 1 mln. 100 tūkst. išmaniųjų skaitiklių. Po 2024 m. išmani apskaita bus diegiami likusiems vartotojams.

Išmanieji apskaitos prietaisai fiksuoja elektros energijos suvartojimą kas 15 min., vartotojui duomenys perduodami kas parą. Tai sudaro galimybes matyti elektros energijos suvartojimą ir vartoti efektyviau, planuoti vartojimą, rinktis lanksčius elektros energijos suvartojimo planus (ateityje – ir tiekėjus), kas leis sumažinti sąskaitą už elektros energiją.

Bendra AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgyvendinamo investicinio projekto vertė – 150 mln. Eur (pirminio pateikto derinti projekto vertė siekė apie 200 mln. Eur).

Operatoriaus patiriami kaštai galės būti įskaičiuoti į reguliuojamų paslaugų kainą vartotojams tik Tarybai suderinus investicinį projektą.

VERT klausimą dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ išmaniosios apskaitos diegimo projekto derinimo planuoja svarstyti 2019 m. rugsėjo 18 d. posėdyje (posėdžio medžiaga bus viešai paskelbta interneto tinklalapyje www.vert.lt).