AB „Kauno energija“ rekonstruoja net 17 šilumos tiekimo tinklų atkarpų

2020-11-04

AB „Kauno energija“ šiais, 2020 metais Kaune rekonstruoja net 17 šilumos tiekimo tinklų atkarpų. Tai rekordinis skaičius ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai. Nei viename kitame Lietuvos mieste nevykdoma tiek daug šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijų. Viena iš vykdomų rekonstrukcijų yra šilumos tiekimo magistralės 1Ž atkarpos, esančios Draugystės gatvėje, rekonstrukcija.

Čia, pagal projektą „Kauno miesto 1Ž magistralės rekonstravimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0012) rekonstruojama 885 m ilgio 400 mm skersmens vamzdyno atkarpa tarp šilumos kameros 1Ž-14 ir šilumos kameros 2T-13-4, Draugystės gatvėje.

Iš viso pagal šį projektą bus rekonstruotos 3 šilumos tiekimo tinklo atkarpos R. Kalantos, Elektrėnų ir Draugystės gatvėse, kurių bendras ilgis sudaro 2,92 km, o vamzdynų skersmuo – nuo 300 iki 700 mm.

Rekonstruojamos atkarpos amžius – 49 metai. Vamzdynas čia visiškai susidėvėjęs ir juo jau nebebuvo galima užtikrinti patikimo šilumos tiekimo vartotojams. Vykdant projektą, senų vamzdynų vietoje įrengiami nauji iš anksto izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdynai.

Projektą vykdo konkursą laimėjusi UAB „Ukmergės inžinerija“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė pradėta 2020 m. spalio mėnesį, o ją užbaigti planuojama lapkritį. Atkarpos rekonstrukcijos projekto vertė – 814 tūkst. eurų. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma – iki 407 tūkst. eurų.

Rekonstravus šią atkarpą, padidės šilumos tiekimo patikimumas Dainavos mikrorajone esantiems vartotojams, sumažės šilumos nuostoliai bei padidės bendras sistemos efektyvumas. Atnaujinti tinklai tarnaus mažiausiai 30 metų. Numatoma, kad, įvykdžius projektą, šilumos nuostoliai rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose sumažės apie 3173 MWh per metus arba 73,8%, lyginant su esamais.

Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.

Lėšas projektui iš dalies finansuoti skyrė Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.

Daugiau informacijos: www.kaunoenergija.lt