2020-08-10 Posėdis Nr. 858/583

2020-08-07

LŠTA info suvestinė IS-858_583 2020-08-10

Informacinės suvestinės sutrumpintas variantas ČIA.