TVARI INVESTICIJA ŠILUMAI IR ELEKTROS ENERGIJAI GAMINTI

2021-07-30

2021 m. liepos 29 d. AB „Panevėžio energija“ pranešimas.

AB „Panevėžio energija“ didina energetinį efektyvumą Pušaloto gatvės katilinėje Panevėžyje, plečiant atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, mažinant aplinkos taršą. Šiuo metu baigtas projektas, įrengtas 1300 kW galingumo absorbcinis šilumos siurblys ir 150 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė. Naujos technologijos šilumos gamyboje leis mažinti šilumos gamybos sąnaudas ir prisidės prie šilumos kainos mažinimo.

Absorbcinis siurblys didina energetinį efektyvumą
Siekiant didesnio biokuro naudojimo efektyvumo, katilinėje prie esamų biokuru kūrenamų garo katilų įrengtas 1300 kW galingumo absorbcinis šilumos siurblys. Jo pagalba papildomai iki 28 laipsnių atvėsinami iš šių katilų išeinantys dūmai, o gauta šiluma tiekiama Panevėžio miesto šilumos vartotojams.

Absorbcinio siurblio veikimas leis sumažinti kuro sąnaudas vienam energijos vienetui pagaminti – deginant tą patį biokuro kiekį, didės gaminamos šilumos kiekis. Planuojama, kad absorbcinis siurblys per metus papildomai pagamins iki 10,5 tūkst. MWh šilumos. Šiam šilumos kiekiui pagaminti bus sutaupyta apie 3800 t biokuro, kurio kiekiui pervežti reikėtų apie 160 skiedrovežių. Taigi, efektyvus biokuro panaudojimas šilumos gamyboje mažins ir į aplinką išmetamų dūmų taršą.

Absorbcinio siurblio įrengimo darbus atliko projekto rangovas UAB „Energijos taupymo centras“.

Žaliava elektros energijai gaminti nekainuoja
Nuo šiol miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje bus naudojama elektros energija, pagaminta 150 kW galios saulės elektrinės. Panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius – saulės energiją, ant Pušaloto gatvėje esančios katilinės pastatų stogų sumontuoti 535 saulės moduliai, kurių bendras paviršių plotas užima beveik 1100 kvadratinių metrų.

Dėka naujosios saulės elektrinės per metus bus pagaminta apie 120 MWh elektros energijos. Novatoriškas sprendimas mažins aplinkos taršą, nes šiam elektros kiekiui pagaminti nebereikės naudoti 30 tūkst. m³ gamtinių dujų ar 110 t biokuro.

UAB „Sinergija“, laimėjusi AB „Panevėžio energija“ skelbtą viešąjį konkursą saulės elektrinei įrengti, atliko statybos ir įrangos montavimo darbus.

Nauda vartotojui
Pasak AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Petro Diksos, diegiant naujausias technologijas bendrovės veikloje, sieksime mažesnių šilumos gamybos sąnaudų ir teigiamo poveikio aplinkai kūrimo, kartu didinsime centralizuoto šilumos tiekimo konkurencingumą kitų šildymo būdų atžvilgiu.

Įgyvendintas projektas „Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ prisidės prie klimato kaitos poveikio mažinimo. Skaičiuojama, kad per 10 metų projekto vertinimo laikotarpį, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimas kasmet sumažės apie 900 tonų.

Visa nauda, tenkanti iš elektros energijos gamybos saulės elektrinėje ir papildomai gaunamos šilumos dėl absorbcinio šilumos siurblio įrengimo, atiteks šilumos vartotojams, nes bendrovės nustatomai šilumos kainai įtakos turi tiek elektros energijos, tiek kuro sąnaudos.

Didžiąja dalimi AB „Panevėžio energija“ projektas įgyvendintas bendrovės lėšomis. Klimato kaitos programos lėšas administruojanti Aplinkos ministerija projekto įgyvendinimui skyrė 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų dalį – daugiau nei 369 tūkst. eurų. Bendra projekto „Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ vertė – virš 946 tūkst. eurų.

AB „Panevėžio energija“ tęs šilumos ūkio modernizavimą, plėtodama saulės elektrinių projektus. Iki 2022 metų pabaigos planuojama įrengti tris 238 kW bendros galios elektrą generuojančias saulės elektrines Rokiškio, Zarasų, Kėdainių katilinių teritorijose.