CŠT tinklų modernizavimui iš 2014-2020 ES SF skirta 19 mln. eur parama. Dalis projektų finansavimo dar laukia

2019-07-22

2019 m. liepos 19 d. Energetikos ministras pasirašė įsakymus dėl paramos skyrimo ir rezervinių projektų sąrašų patvirtinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Po įvykusių kvietimų Nr. 5 (tinklų plėtra) ir Nr. 6 (tinklų modernizavimas) viso buvo gauta net 41 paraiška. Visas paraiškas Lietuvos verslo paramos agentūra įvertino teigiamai, tačiau kvietimo sumų ( modernizavimui – 20 mln eur, plėtrai  – 1,3 mln.eur)) visoms joms skirti paramą nepakako – bendras prašomas finansavimas tinklų modernizavimui siekia virš 33,6 mln eur, tinklų plėtrai  – 3,5 mln. eur.

Todėl Energetikos ministerija paramą skyrė 19 projektų (seni vamzdynai į naujus bus keičiami Kauno, Plungės, Druskininkų, Marijampolės, Elektrėnų, Šiaulų, Radviliškio, Jonavos, Šakių Panavėžio , Utenos miestuose). Likusieji įtraukti į rezervinių projektų sąrašus ir bus įgyvendinami atsiradus papildomam finansavimui iš ES SF fondų lėšų.

Esama situacija dar kartą parodė, jog ši priemonė yra ypač aktyvi ir turinti didelį finansavimo poreikį, nes investicijos į centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynus labai didelės, tačiau būtinos, nes jų atsiperkamumo laikotarpis ilgas, o šilumos tiekimo įmonių galimybės jas finansuoti yra ribotos. Investijos į vamzdynų modernizavimą ir plėtrą sukuria didžiulę socialinę-ekonominę netiesioginę naudą dėl oro taršos ir sergamumo sumažėjimo, dėl platesnio atsinaujinančio vietinio kuro panaudojimo pakeičiant importuojamą iškastinį kurą, likviduojant taršias individualaus šildymo katilines ir t.t

Pažymėtina, kad visose pateiktose ir teigiamai įvertintose paraiškose planuojami keisti tik patys seniausi (30 metų ir daugiau) ir avaringiausi esamų vamzdynų ruožai. Jeigu visi projektai gaus finansavimą bus pakeista apie 65 km susidevėjusių trasų ir nutiesta apie 17 km naujų.

Tikimasi, kad valdžios institucijos užtikrins visų kitų teigiamai įvertintų paraiškų, šiuo metu įtrauktų į rezervinius sąrašus, finansavimą,