Atmosferos apsauga. Nuo įstatymų iki praktinio įgyvendinimo

Data

22 vasario, 2007

Vieta

Viešbutis BEst Western Naujasis Vilnius (Vilniuje), Lietuva

 image001.jpg

Daugiau Informacijos: www.expozona.lt

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:

1. Reikalavimai oro taršos mažinimui bei finansinės paramos galimybės (2.14 MB) /Vytautas Krušinskas, Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento, atmosferos skyriaus vedėjas/
2. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (TIPK) (353.5 KB) /Andrius Kairys, Aplinkos apsaugos agentūros, direktoriaus pavaduotojas/
3. Ozono sluoksnį mažinančios medžiagos ir jų apskaita (213 KB) /Marija Teriošina Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento, Cheminių medžiagų skyriaus vedėja/

4. Išmetimai iš kurą deginančių įrenginių, bei geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB) (634.5 KB) /Doc. Dr. Kęstutis Buinevičius Kauno technologijos universitetas (KTU), Šilumos ir atomo energetikos katedra, bei Kauno regioninės energetikos agentūra/
5. Apyvartiniai taršos leidimai (ATL) bei Kioto protokolo bendro įgyvendinimo mechanizmas (220.5 KB) /Julija Naujekaitė VŠĮ „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas“, Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro vadybininkė/
6. ES prekybos ATL sistemos ir Kioto lanksčiųjų mechanizmų santykis (217.5 KB) /Ieva Žebrytė Advokatų kontoros Norcous & Partners´ advokato padėjėja/