Konferencija „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas: daugiabučių namų modernizavimo programos“

Data

24 gegužės, 2007

Organizatorius

Būsto ir urbaniztinės plėtros agentūra prie Aplinkos ministerijos (www.bkagentura.lt)

Vieta

LR Aplinkos ministerija (Jakšto 4/9, Vilniuje), Lietuva

Konferencijos metu atstovai iš Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Rusijos bei Baltarusijos pristatė kaip vyksta daugiabučių narnu modernizavimas jų šalyse. Kiekvienoje šalyje šis procesas vyksta skirtingai. Su daugiabučių narnu modernizavimu Lietuvoje supažindino Aplinkos ministerijos, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros prie Aplinkos ministerijos ir Klaipėdos savivaldybės specialistai. Konferencija organizuota įgyvendinant projektą Baltijos šalių iniciatyva dėl energijos efektyvumo būste´ (sutrump. BEEN), kuriuo siekiama kurti strategijas ir rengti dokumentus (techninius, teisinius, institucinius bei fmansinius), o taip pat efektyvias teisines ir administracines struktūras, kurios skatintų efektyvių energijos taupymo priemonių įgyvendinimą gyvenamuosiuose namuose Baltijos jūros regione.
Daugiau informacijos: www.been-online.net

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA (pateikiami tik užsienio dalyvių pranešimai):
1. BEEN projektas „Baltijos šalių iniciatyva dėl energijos efektyvumo būste“ (483.85 KB)(Britta Schmigotzki, IWO e.V organizacija (Būsto plėtra Rytų Europoje)
2. Lietuvos būsto strategija ir uždaviniai (Vytautas Jonaitis, LR Aplinkos ministerija, Statybos ir būsto departamento direktorės pavaduotojas)
3. Europos struktūrinių fondų parama daugiabučių namų modernizavimui 2007-2013 (Elvyra Radavičienė, LR aplinkos ministerija, Būsto skyriaus vedėja)
4. Daugiabučių namų modernizavimo programa: tikslai ir įgyvendinimas (Valius Serbenta, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktorius)
5. Vilniaus miesto programa „Atnaujinkime būstą – atnaujinkimemiestą“ programos įgyvendinimas (Kęstutis Nėnius AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius)
6. Klaipedos savivaldybės programos skirtos būstui (Skaidrė Raudytė, Klaipėdos miesto savivaldybė)
7. Daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimas, jų vaidmuo kuriant darnią savininkų sistemą (Juozas Antanaitis, LR daugiabučių namų savininkų bendrijų federacijos prezidentas)
8. Daugiabučių namų modernizavimo kreditų draudimas: esmė ir sąlygos (Gitana Griškienė, Būsto paskolų draudimo direktorė)
9. Kompleksinės ir standartizuotos būsto atnaujinimo priemonės – Vokietijos patirtis (423.79 KB) (Peter Wollschlager, Berlyno Senatas, Urbanistinės plėtros departamentas, Vokietija)
10. Termomodernizavimo programa: daugiabučių namų atnaujinimo procesai Lenkijoje (626.14 KB) (Andrzej Rajkiewicz, NAPE, Lenkija)
11. Energijos taupymo projektai ir programos. SItuacija Estijoje (1.1 MB) (Mirja Adler, Būsto skyriaus direktorė, KRedex, Estija)
12. Energijos taupymo projektai ir programos. Situacija Latvijoje (128.52 KB)(Ilze Oša, Latvijos finansų ministerija)
13. Energijos taupymo projektai ir programos. Situacija Rusijoje ir Baltarusijoje (1.92 MB) (Viktos Gnatyuk, Kaliningrado technikos universitetas, Kaliningradas)