Daugiabučių namų administravimo gerinimo perspektyvos

Data

27 balandžio, 2018

Organizatorius

LRS Seimo narys Lauras Stacevičius

Vieta

LR Seimas, Lietuva

Diskusijoje buvo aptarta, kaip racionaliau vykdyti daugiabučių namų
techninę priežiūrą, valdyti savininkų bendrąją nuosavybę, gerinti
administravimą, užtikrinant būsto savininkų interesus. Taip pat, viena
iš pagrindinių diskusijos temų – gyventojų švietimas apie jų bei
daugiabučių administratorių teises ir pareigas. Buvo ieškoma būdų, kaip
aiškiau, konkrečiau, suprantamiau pateikti svarbią informaciją, susijusią
su daugiabučiais namais.

Aplinkos ministerijos atstovai pristatė statistinius duomenis apie administratorių, bendrijų ir jungtinės veiklos sutartimi administruojamus daugiabučius namamus. Taip priminė, kad viešam derinimui pateiktas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo
organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios
institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos,
susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu,
priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių projektas
,
kurio tikslas –  pakeisti pavyzdines bendrosios dalinės
nuosavybės valdytojų kontrolės taisykles, siekiant užtikrinti aiškesnę
kontrolės tvarką ir užkirsti kelią galimai korupcijai kilti.

Diskusijos vaizdo įrašą galite peržiūrėti ČIA.

IMG_0938.JPG
Diskusija „Daugiabučių namų administravimo gerinimo perspektyvos“ dalyviai

 

Kiti renginiai