Inovatyvaus, anglies dioksido kiekį mažinančio, pastatų atnaujinimo skatinimas, geroji praktika ir iššūkiai, kuriant naujas finansines priemones ES regionuose

Data

10 sausio, 2017

Organizatorius

Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Vieta

Viešbutis ARTIS, adresu Totorių g. 23 Vilnius, Lietuva

Nuo 2016 m. balandžio mėn. Lietuvai
atstovaujanti VIPA su organizacijomis iš kitų šešių Europos sąjungos
narių (Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Kroatijos, Ispanijos, Slovėnijos,
Švedijos) prisijungė prie šio projekto. Šis projektas aktualus, nes jo
pagalba bus sukurtos ir identifikuotos naujos finansinės efektyvios
energetikos priemonės, skatinami inovatyvūs sprendimai ir investicijos
statybų sektoriuje, ženkliai didinamas visuomenės informavimas energijos
efektyvumo tema, apibrėžtos ir šalinamos potencialios kliūtys,
susijusios su teisės aktų ribojimais. Projektas suskaidytas į du etapus.
Pirmojo etapo metu 7-ios projekto dalyvės dalinsis gerosiomis
praktikomis ir kurs veiksmų planus atskiriems regionams. Antrojo etapo
metu bus įgyvendinami sudaryti veiksmų planai, stebimas jų
įgyvendinimas.

Programa Programa (660.12 KB