LŠTA užsakymu atliktų studijų pristatymas

Data

21 liepos, 2016

Organizatorius

LR Energetikos ministerija, LŠTA

Vieta

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje adresu Gedimino pr. 38, Vilniuje., Lietuva

Rezulatatus pristatė UAB "Ekotermija" atstovai: dr. Valdas Lukoševičius ir Šarūnas Prieskienis.  Susitikime dalyvavo energetikos viceministras Vidmantas Macevičius, Kainų komisijos pirmininkė Inga Žilienė, Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas Jurgis Dumbrava, taip pat kiti atstovai iš Energetikos ministerijos, Kainų komisijos,  Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos.

Studijos „Šilumos tiekimo patikimumo (saugumo) vertinimo kriterijų, teisinio reglamentavimo ir atsakomybių paskirstymo parengimas (II etapas)“ pristatymas (dr. Valdo Lukoševičiaus pranešimas) Studijos „Šilumos tiekimo patikimumo (saugumo) vertinimo kriterijų, teisinio reglamentavimo ir atsakomybių paskirstymo parengimas (II etapas)“ pristatymas (dr. Valdo Lukoševičiaus pranešimas) (1.14 MB)

Šios studijos tikslas – parengti metodiką (metodinius reikalavimus, rekomendacijas ir kriterijus) šilumos tiekėjams atsakingiems už šilumos tiekimo patikimumą, siekiant įvertinti valdomos ir susijusios infrastruktūros patikimumą  ir siekiant nustatyti būtinuosius patikimumą užtikrinančius veiksmus. Susutikimo metu pristatytas pirminis „Centralizuoto aprūpinimo šiluma patikimumo tvarkos aprašo“ projektas.

Studijos  Studijos "Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo veiklų atskyrimo įtaka šilumos kainai ir tiekimo patikimumui“ pristatymas (UAB "Ekotermija" dir. Šarūnas Prieskienis) (746.55 KB)

Šios studijos tikslas – nustatyti Nacionalinėje Energetinės Nepriklausomybės strategijoje (patvirtintoje 2012-06-26 d. LR Seimo nutarimas Nr. XI-2133) bei Nacionalinės energetikos strategijos projekte numatytų šilumos gamybos ir šilumos perdavimo (Įskaitant pardavimą) veiklų atskyrimo principų diegimą Lietuvos šilumos ūkyje bei įvertinti galimas įgyvendinimo pasekmes centralizuoto šilumos tiekimo įmonei ir šilumos vartotojams. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti renginiai