Vieša mokslo bendruomenės diskusija apie Nacionalinės energetikos strategijos gaires

Data

23 gegužės, 2016

Vieta

Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3, Vilnius) , Lietuva

Strateginės energetikos sektoriaus raidos kryptys

 •  Maksimali vietinių konkurencingų energijos generavimo šaltinių plėtra;
 • Energijos vartojimo efektyvumas;
 • Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas;
 • Orientacija į skatinančiąją kainodarą;
 • Energetikos kompetencijos centro įsteigimas;
 • Integracija į energijos rinkas ir kuo platesnis jų teikiamų galimybių išnaudojimas;
 • Instaliuotų ir darbui parengtų galių palaikymas apsirūpinimo elektros energija saugumui užtikrinti;
 • Reikiamų priemonių Lietuvos elektros energetikos sistemos stabilumui
  užtikrinti diegimas ir sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros
  energetikos sistema;
 • Konkurencinių santykių įdiegimas centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje;
 • Tvarus gamtinių dujų tiekimas;
 • ES mastu vieningos prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės;
 • Subsidijų mažinimas.

Diskutuotini energetikos sektoriaus plėtros klausimai

 • Energetiniam saugumui užtikrinti reikalingas vietinės elektros
  energijos (rinkoje nekonkurencingos) gamybos ar instaliuotų
  generuojančių galių lygis ir technologijų tipas;
 • Kokius nuostolius šalies ūkyje sukeltų galimas energijos tiekimo nutraukimas?
 • Kas yra prioritetas: šalies pramonės konkurencingumas ar vietinė energijos gamyba?
 • Koks Lietuvos indėlis siekiant ES atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo tikslų?
 • Kokios galimos transporto, pramonės ir decentralizuoto sektoriaus galimybės CO2 emisijų mažinime?
 • Ar energetikos sektoriui turi būti teikiamas prioritetas prieš kitas ūkio šakas?

Išsamiau susipažinti su Lietuvos nacionalinės
energetikos strategijos rengimo ir viešinimo medžiaga galite šioje
svetainėje: http://www.lei.lt/main.php?m=1&l=3332&k=1&i=0