LR Seimo Energetikos komisijos posėdis

Data

13 balandžio, 2016

Vieta

LR Seimas, Lietuva

Energetikos komisijos posėdyje svarstyti klausimai:
1. Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos neefektyvaus vartojimo
daugiabučiuose pastatuose ir vėlavimo įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES
nuostatas;
2. Dėl šilumos kainų – palyginimas keliais pjūviais (2015/2016 m. renovuoti/nerenovuoti namai, pagal savivaldybes ir kt.).

Posėdyje pranešimą skaitė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas
 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos neefektyvaus vartojimo daugiabučiuose pastatuose ir vėlavimo įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES nuostatas  Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos neefektyvaus vartojimo daugiabučiuose pastatuose ir vėlavimo įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES nuostatas (5.24 MB)

Posėdžiui asociacija pateikė medžiagą:

 1. LŠTA raštai LŠTA raštai (568.74 KB)
 2. Energetikos ministerijos raštas dėl darbo grupės Energetikos ministerijos raštas dėl darbo grupės (190.19 KB)
 3. UAB "Cowi Lietuva" 2013 m. studija Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos, 2012/27/ES direktyvos kontekste, sudarymas Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos, 2012/27/ES direktyvos kontekste, sudarymas (2.18 MB)
 4. dr. R. Savickas 2014 m. studija Direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatų įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje Direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatų įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje (8.79 MB)
 5. dr. R. Savickas2015 m. studija Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo, apskaitos, esant įvairiems šildymo ir karšto vandens sistemų tipams, vaizdinės ir aprašomosios medžiagos parengimas Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo, apskaitos, esant įvairiems šildymo ir karšto vandens sistemų tipams, vaizdinės ir aprašomosios medžiagos parengimas (15.25 MB)
 6. dr. R. Savicko pranešimas studijos "Daugiabučių namų vidaus šildymo ir <…> parengimas" pristatymui
 7. Lietuvos energetikos instituto analizė dėl šilumos apskaitos: Šilumos
  apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių įrengimo centralizuotai šiluma ir (ar)
  vėsuma aprūpinamų gyvenamųjų namų vidaus šildymo ir (ar) vėsinimo sistemose
  techninių ir ekonominių galimybių vertinimas
 8. LSTA pastabos LEI studijai dėl šilumos apskaitos LSTA pastabos LEI studijai dėl šilumos apskaitos (3.02 MB)
 9. Energijos efektyvumo direktyva Energijos efektyvumo direktyva (1.29 MB)

Kiti renginiai