UAB „Tauragės šilumos tinklai“ paminėjo bendrovės 50-ies metų jubieliejų

Data

26 lapkričio, 2015

Organizatorius

UAB „Tauragės šilumos tinklai“

Vieta

Lietuva

UAB "Tauragės šilumos tinklai" oficialiai savo veiklą pradėjo 1968 m. spalio mėn., kai Tauragės rajoninė katilinė buvo priimta į tuometinės Klaipėdos VRE balansą. Iki tol katilinė priklausė vietiniam komunalinių įmonių kombinatui. Oficialiai pirmas katilas katilinėje užkurtas 1965 m. Tauragės rajoninė katilinės galingumas siekė 60 MW. Katilinė gamtosauginiu požiūriu buvo nelabai geroje vietoje – miesto centre ir smarkiai teršė aplinką. Katilinės kurą visą laiką sudarė tik mazutas.

  • 1998 metais reorganizuojant SP AB „Klaipėdos energija", įkurta SP UAB Tauragės šilumos tinklai.
  • 2003 m. Beržės rajoninėje katilinėje pradėtas eksploatuoti 8 MW biokuro katilas, atsirado galimybė Tauragės miestui tiekti šilumą iš vieno šaltinio – Beržės RK. Tauragės RK buvo uždaryta.
  • 2006m. Beržės RK vietoje 55 MW mazuto VŠK pastatytas 12 MW biokuru kūrenamas garo katilas.
  • 2007 m. gavus paramą iš LAAIF pastatytas 7 MW galio kondensacinis ekonomaizeris.
  • 2008 m. bendrovė apdovanota garbingu apdovanojimu – "Krištoliniu kaminu" įteikiamu įmonei, labiausiai respublikoje sumažinusiai aplinkos taršos rodiklius.

Išsamiau apie UAB "Tauragės šilumos tinklai" veiklą skaitykite ČIA.

Akimirkos iš renginio:

 IMG_0004.JPG  IMG_0052.JPG  IMG_0073.JPG
 IMG_0111.JPG  IMG_0133.JPG  

 

 

Kiti renginiai