Mokymai „Vidutinės ir aukštos įtampos kabelių linijų darbo režimai, ekrano įžeminimo būdai“

Data

10 gruodžio, 2015

Organizatorius

MB Energy Advice

Vieta

Kaunas, Lietuva

Mokymų programa yra suderinta su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Mokymai skirti inžinieriams, kurie eksploatuoja, projektuoja kabelių linijas.

Mokymų metu išsamiai apžvelgiama kabelių linijų projektavimo metodika, analizuojamos kabelių techninės specifikacijos, įvairūs darbo režimai. Praktinių užsiėmimų metu inžinieriai atliks kabelių linijų projektavimui būtinus skaičiavimus. Mokymuose apžvelgiami komutaciniai reiškiniai, bei kiti veiksniai lemiantys kabelių linijų eksploatavimo trukmę. Pateikiamos eksploatacijos trukmę ilginančios rekomendacijos.

Teoriniai užsiėmimai
• Kabelių linijų klojimo būdai.
• Kabelių linijų leistinoji srovė.
• Kabelių linijų trumpųjų jungimų geba.
• Komutaciniai viršįtampiai kabelių linijose.
• Kabelių su XLPE izoliacija trūkumai ir privalumai.
• Kabeliniai intarpai oro linijose.
• Žaibo išlydžių poveikis požeminėms kabelių linijoms.
• Kabelių su plastmasine izoliacija ekranai, parametrų skaičiavimo metodika.
• Kabelių šiluminiai parametrai.
• Ekrano įžeminimo būdai, indukuotos įtampos, trikdžiai.
• Ekrano transpozicija, įtampos ribotuvų parinkimas.
• Kabelių linijų susikirtimas, lygiagretaus paklojimo įtaka darbo režimui. Indukuotos įtampos.
• Kabelių linijų eksploatacija ir ilgaamžiškumas.

Praktiniai užsiėmimai
• Kabelių linijų projektavimas ir režimų įvertinimas pagal klojimo būdą, ilgalaikę leistinąją srovę, įtampos kritimus, elektros energijos nuostolius, aplinkos temperatūrą, ekranų įžeminimo būdą.
• Kabelių linijų ir lygiagrečių komunikacijų darbo režimų vertinimas.

Mokymų dalyviai mokės
• Projektuoti ir eksploatuoti elektros kabelių linijas, įvertinti kabelių linijų darbo režimus, bei veiksnių įtaką kabelių linijų eksploatacijos trukmei.

 
Išsamesnę informaciją apie šiuos mokymus rasite http://www.energyadvice.lt/atvirieji-mokymai/ .