LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdis „Atsinaujinančių energijos išteklių prioritetai atnaujinamoje Nacionalinėje energetikos strategijoje“

Data

15 liepos, 2015

Organizatorius

LR Seimo Ekonomikos komitetas

Vieta

LR Seimo III rūmai, Lietuva

Posėdyje Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vyriaus. m. d. Dr. Arvydas Galinis pristatė Nacionalinės energetikos strategijos atnaujinimo eigą, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius išdėstė savo parengtą Atsinaujinančiųjų energijos išteklių viziją Nacionalinei energetikos strategijai. 

Taip pat buvo aptariamas Nacionalinės energetikos strategijos rengimo procesas. LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus Žemaitaitis informavo posėdžio dalyvius apie tai, kad Ekonomikos komitetas kreipsis į LR Energetikos ministeriją, kad būtų sudaryta Energetikos visuomeninė taryba prie Energetikos ministerijos ir į strategijos svarstymą būtų įtraukti energetikos ekspertai.

PRANEŠIMAI:

Kiti renginiai