„Perdavimo tinklo iki 400kV relinė apsauga ir automatika. Distancinės apsaugos“ (16 val.)

Data

19 kovo, 2015

Organizatorius

MB Energy Advice

Vieta

Kaunas, Lietuva

Mokymai vyks 2015 kovo 19 d. ir kovo 26 d.

Mokymų tikslas – supažindinti, išmokti suskaičiuoti ir pritaikyti įgytas žinias elektros perdavimo linijų relinės apsaugos ir automatikos parinkimo, koordinavimo ir derinimo techniniais klausimais. Mokymų dalyviai susipažins su distancinės apsaugos pagrindiniais paramentrais, veikimo principu, daugiakampe charakteristika, pažeistos fazės (kilpos) išrinkimo algoritmais, apsaugos ch-kos ribojimo nuo apkrovos charakteristika, krypties nustatymo algoritmais, distancinės apsaugos pagreitinimu įjungiant jungtuvą į trumpąjį jungimą, tele-pagreitinimo logika, elektros sistemos švytavimais ir distancinės apsaugos blokavimu, automatiniu kartotiniu jungimu (AKĮ), jungtuvo rezervavimo įrenginiu (JRĮ).
Teoriniai užsiėmimai:
•    Pagrindiniai parametrai, veikimo principas;
•    Daugiakampė charakteristika: tarpfaziams TJ, vienfaziams TJ;
•    Pažeistos fazės (kilpos) išrinkimo algoritmas;
•    Apsaugos ch-kos ribojimas nuo apkrovos ch-kos;
•    Krypties nustatymo algoritmas;
•    Apsaugos zonos, distancinė apsauga;
•    Distancinės apsaugos pagreitinimas įjungiant jungtuvą į trumpąjį jungimą;
•    Tele-pagreitinimo logika;
•    Elektros sistemos švytavimai ir distancinės apsaugos blokavimas;
•    Įtampos grandinių kontrolė;
•    Išjungimo logika;
•    Automatinis kartotinis įjungimas (AKĮ);
•    Jungtuvo rezervavimo įrenginys (JRĮ);
•    Maksimalios srovės apsauga;
•    Mikroprocesorinių apsaugos įtaisų funkcijos.
Praktiniai užsiėmimai:
•    Perdavimo tinklo schemų relinės apsaugos ir automatikos realizavimas;
•    RAA mikroprocesorinių įtaisų funkcijos ir jų realizavimo principų pavyzdžių analizė;
•    Gamintojų įrangos galimybių įvertinimas;
•    Srovės transformatorių parinkimas;
•    Distancinės apsaugos zonų parinkimas;
•    Distancinės apsaugos ch-kos ribojimo nuo apkrovos nuostatų skaičiavimas.
Mokymų dalyviai mokės:
•    Sudaryti relinės apsaugos ir automatikos principines schemas;
•    Parinkti relinės apsaugos įtaisus, įvertinti funkcionalumą;
•    Susipažins su distancinės apsaugos nuostatų skaičiavimo principais;
•    Apskaičiuoti distancinės apsaugos nuostatas.

Išsamesnę informaciją apie šiuos mokymus rasite http://www.energyadvice.lt/atvirieji-mokymai/
 

Kiti renginiai