12-oji KASMETINĖ TARPTAUTINĖ DOKTORANTŲ IR JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONFERENCIJA „JAUNOJI ENERGETIKA 2015“

Data

27 gegužės, 2015

Organizatorius

Lietuvos energetikos institutas ir Lietuvos energetikos instituto Jaunųjų mokslininkų sąjunga

Vieta

Lietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3., Kaunas), Lietuva

Renginio pagrindinis tikslas – skatinti doktorantų ir jaunųjų mokslininkų mokslinę veiklą, suteikti galimybę viešai pristatyti savo idėjas, naujausius mokslinius tyrimus, jų rezultatus, dalyvauti mokslinėse diskusijose. Konferencija taip pat suteikia galimybę doktorantams ir jauniesiems mokslininkams susipažinti su Lietuvoje ir užsienyje bendrose srityse dirbančiais kolegomis, jų vykdomais moksliniais tyrimais, keistis idėjomis bei kontaktais, kurie būtų naudingi kuriant bendrus projektus ar tolesniam mokslo vystymui.

Konferencijos temos:
• Vandenilis ir kuro elementai
• Atsinaujinančių energijos šaltinių resursai ir jų naudojimas
• Šiuolaikiniai energijos tinklai
• Energijos vartojimo efektyvumas ir taupymas
• Žinios energetikos politikai formuoti
• Šiluminės fizikos, skysčių bei dujų mechanikos ir metrologijos sričių tyrimai
• Nanomokslai ir nanotechnologijos, daugiafunkcinių medžiagų tyrimai
• Degimo ir plazminių procesų tyrimai
• Globalūs pokyčiai ir ekosistemos
• Termobranduolinės sintezės tyrimai
• Branduolinė energetika ir radiacinė sauga

Kontaktinis asmuo:
Dr. Diana Meilutytė-Lukauskienė, tel. (37) 401 966
Mob. 8 600 03537
El. paštas cyseni@gmail.com
Konferencijos puslapis internete www.cyseni.com

Kiti renginiai