Oficialiai pradėjo veikti AB „Šiaulių energija“ Pietinė katilinė

Data

16 sausio, 2015

Organizatorius

AB „Šiaulių energija“

Vieta

Lietuva

Trumpa informacija apie įvykdytą projektą.

Projektui „PIETINĖS KATILINĖS REKONSTRAVIMAS, ĮRENGIANT 20 MW GALIOS BIOKURO KATILINĘ, PRAMONĖS G. 10, ŠIAULIUOSE" skirtas finansavimas pagal ES SF 2007-2013 m. priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai".

2 katilai po 20 MW šiluminės galios
Ekonomaizerio galingumas: 6,4 MW
VISO galingumas: 26,4 MW
Projekto pradžia: 2013-09-09
Projekto pabaiga: 2015-01-02

Pietinė katilinė tiekia šilumą 94 procentams Šiaulių miesto vartotojų. Veikia nuo 1966 metų. Baigus įgyvendinti projektą bus išlaikomas AB „Šiaulių energija" šilumos ūkio konkurencingumas, aukšta vartotojams tiekiamos paslaugos kokybė ir patikimumas. Po projekto įgyvendinimo visos įmonės sudeginamas gamtinių dujų kiekis turėtų sumažėti nuo 41,7 mln. m3 (2012 m.) iki 16,5 mln. m3 (2015 m.). Naujuose katiluose per metus bus pagaminama 96,6 GWh šilumos (įvertinant DKE) iš biokuro. Šiam šilumos kiekiui pagaminti bus sunaudojama apie 8694 tne (arba 42765 ktm) biokuro. Gauta 1,7 mln. Eur subsidija leistų vidutinę šilumos kainą 2015-2020 m. laikotarpiu papildomai sumažinti 0,09 Eur ct/kWh (lyginant su tikėtina vidutine 2015-2020 šilumos kaina, kai projekto vystymui neskiriama parama). 

Išsamesnę informaciją apie šgyvendintą projektą rasite AB "Šiaulių energija" interneto svetainėje www.senergija.lt, tiesioginė nuoroda http://www.senergija.lt/Apie-bendrove/Projektai/Projektai-igyvendinami-su-ES-strukturiniu-fondu-parama/Siuo-metu-vykdomi-projektai/Projektas-Pietines-katilines-rekonstravimas-irengiant-20-MW-galios-biokuro-katiline-Pramones-g.-10-Siauliuose

Akimirkos iš rekonstruotos katilinės atidarimo šventės:

  P1160114.JPG

P1160118.JPG 

 
P1160136.JPG

 P1160127.JPG

Šiaulių miesto savivaldybės meras
Justinas Sartauskas ir AB "Šiaulių
energija" gen.direktorius
Česlovas Kasputis 

P1160144.JPG