AB „Panevėžio energija“ Rokiškio katilinės rekonstrukcijos projekto atidarymas

Data

17 rugsėjo, 2014

Organizatorius

AB „Panevėžio energija“

Vieta

Lietuva

Projektui skirtas finansavimas pagal ES SF 2007-2013 m. priemonę
Priemonės VP3-3.4-ŪM-02-K ir VP3-3.4-ŪM-06-V "Atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimas energijos gamybai".

Projekto pabaiga: 2015 m. vasara

Projekto esmė yra katilinės rekonstrukcija, kurios metu bus demontuojamas esamas mazutu kūrenamas katilas (34,8MW), ir įrengiami nauji smulkintą medieną ir biokurą deginantys katilai, kurių bendras galingumas, kartu su kondensaciniu ekonomaizeriu, sieks 12,5 MW. Katilinę sudarys du 5,0 MW nominalios galios vandens šildymo katilai ir 2,5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, kuris iš išeinančių dūmų papildomai leis atgauti iki 25 proc. šilumos energijos. Katilinės teritorijoje bus įrengtas dengto tipo biokuro sandėlis. Projekto įgyvendinimas leis diferencijuoti kuro naudojimą šilumos gamybai įmonėje, iš dalies pakeis kuro balansą didinant atsinaujinančių išteklių panaudojimą. Po projekto įgyvendinimo per metus į aplinką būtų išmetama iki 2.722 t mažiau CO2 lyginant su ta pačia šilumos gamyba mazutu kūrenamame katile. Todėl atliktos investicijos prisidės prie aplinkos išsaugojimo ir prie globalinio atšilimo poveikio mažinimo.

Rokiškio rajone šilumos rinka segmentuojama pagal tris vartotojų grupes: gyventojai, verslo klientai, pramonės įmonės ir biudžetinės organizacijos. Projektas teigiamai įtakos šių segmentų poreikius – patirti kaip įmanoma mažesnes sąnaudas šildymui.

DSC_0799mm.JPG 
Antras iš kairės Rokiškio rajono meras
Vytautas Vilys

DSC_0819m.JPG

 

DSC_0781m.JPG