Lietuvos energetikos instituto organizuota vieša diskusija

Data

20 vasario, 2014

Organizatorius

Lietuvos energetikos institutas

Vieta

Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas), Lietuva

Lietuvos energetikos institutas, nagrinėdamas energetikos sektoriaus vystymo strategines kryptis, atliko įvairiapusę šalies šilumos ūkio raidos analizę. Šiuolaikiniais sudėtingų sistemų analizės metodais detaliai išnagrinėjus šilumos ir elektros sektorių plėtros ir funkcionavimo galimybes, nustatytas vandens šildymo katilų ir kogeneracinių jėgainių, vietinio ir importuojamo kuro vaidmuo, įvertinta įtaka šilumos gamybos savikainai.
Energetikos sektorių raida analizuojama bendrai su racionaliu ES skiriamos finansinės paramos paskirstymu, pagrįstu maksimalia ekonomine ir socialine nauda, kurią galima gauti integravus naujas ar modernizavus esamas technologijas. Atsižvelgiant į energetikos politiką ES šalyse formuojančius dokumentus, pasiūlytas praktinis ES paramos centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtrai ir funkcionavimui skirstymo būdas, skatinantis efektyvias investicijas ir naujų rinkos dalyvių atsiradimą.

Šilumos tiekimo tinklams, kaip neišvengiamai monopolinei šilumos ūkio daliai, siūloma taikyti reguliavimo praktiką. Tuo tarpu šilumos gamybos veikloje rekomenduojama pereiti prie nediskriminacinės konkurencijos principų, nuosekliai įgyvendinamų pagal kruopščiai parengtas taisykles. Tai leistų padidinti šilumos gamybos patrauklumą investuotojams, o auganti konkurencija ribotų nepagrįstus viršpelnius ir mažintų šilumos kainas vartotojams.

PRANEŠIMAI

Kiti renginiai