UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ sėkmingai įgyvendintas 2 po 5 MW biokuru kūrenamų katilų su pagalbiniais įrenginiais projektas.

Data

06 gruodžio, 2013

Vieta

Lietuva

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" sėkmingai įgyvendino projektą „2 po 5 MW biokuru kurenamų katilų su pagalbiniais įrenginiais statyba".

Šiam projektui buvo gauta Aplinkos ministerijos parama 4,78 milijonų litų. Pastačius naujus biokuro katilus padidės gamyba biokuru iki 95 procentų. Tai leis sumažinti CO2 (anglies dvideginio) išmetimus iki 2800 tonų per metus. 2012 metais išmesta 5739 tonų CO2 (anglies dvideginio). Ši investicija ne tik sumažins ekologinę taršą, bet ir padidins patikimumą šildymo sezono metu dėl integruotų naujų galingumų į šilumos tiekimo tinklą. Vasaros metu vienas 5 MW katilas dirbdamas su kondensaciniu ekonomaizeriu pilnai patenkins miesto šilumos poreikį. Šilumos energijos tiekimas privalo būti nepertraukiamas. Sustabdžius katilą valymo darbams ar jam sugedus bus užkurtas antrasis 5 MW katilas. Taip bus užtikrinamas stabilus šilumos tiekimas.

Daugiau informacijs apie UAB "Mažeikių šilumos tinklai" įgyvendinamus bei jau įgyvendintus projektus rasite įmonės interneto svetainėje www.mst.lt, tiesioginė nuoroda http://mst.lt/apie-bendrove/projektai-investicijos/

 

Kiti renginiai