Tarptautinė konferencija „Nuo strategijos prie veiklos – gerosios praktikos pavyzdžiai regioninės bioenergetikos skatinimui“

Data

18 spalio, 2013

Vieta

Ryga, Latvija, Latvija

2013 m. spalio 18 d. Baltijos jūros regiono programos projektas "Bioenergetikos skatinimas 2" surengė tarptautinę bioenergetikos konferenciją "Nuo strategijos prie veiklos – gerosios praktikos pavyzdžiai regioninės bioenergetikos skatinimui". Konferencija vyko kartu su tarptautine muge "Aplinka ir energetika 2013" Rygoje, Latvijoje. Konferenciją organizavo Latvijos projekto partneris – Latvijos aplinkos investicijų fondas, ir joje dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių.

Konferenciją atidarė ir kelis įžanginius žodžius tarė Alda Ozola, Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotoja. "Man tikrai priimtini tokie projektai kaip "Bioenergetikos skatinimas 2", kuris demonstruoja įvairiapusę naudą vietiniam bioenergetikos sektoriui. Reikia remti tvarią bioenergijos gamybą ir rasti būdus, kaip mes galėtume sukurti sinergiją tarp socialinės ir ekonominės plėtros vietiniame lygyje, siekiant išsaugoti aplinką" sakė Alda Ozola.

Aino Martikainen, projekto " Bioenergetikos skatinimas 2" vadovė, pristatė projekto rezultatus, kurie skatina tvarią bioenergijos gamybą ir naudojimą Baltijos jūros regione. Ji labai džiaugėsi projekto rezultatais: "Mes daug pasiekėme tiek regioniniame, tiek nacionaliniame, tiek ir tarptautiniame lygyje. Čia, konferencijoje pateiktos bioenergetikos strategijos demonstraciniuose regionuose ir geros praktikos pavyzdžiai rodo būdus, kaip remti ir didinti tvarią bioenergijos gamybą ir jos naudojimą Baltijos jūros regione."

Pirmoje konferencijos sesijoje "Medienos biomasė" medienos biomasės vartojimas buvo pademonstruotas peržiūrint įvairius paramos mechanizmus Baltijos jūros regiono šalyje. Antroje sesijoje "Bioatliekos ir integruoti sprendimai" buvo pristatyti geriausi integruotų sprendimų pavyzdžiai bioenergijos gamybai ir plėtrai žemės ūkio žaliajame versle.

Latvijos gamtos fondo direktorius Ģirts Strazdiņš konstatavo: "Tvarumo klausimai yra pagrindinė konferencijos tema. Aš labai laimingas, kad pramonės atstovai čia taip pat sutiko, kad tvarumas yra esminis dalykas, siekiant plačios visuomenės paramos bioenergijos gamybai".

Konferencijoje pranešimą apie biokuro naudojimo patirtį ir perspektyvas Kauno mieste pristatė AB „Kauno energija" generalinis direktorius dr. Rimantas Bakas.

Konferencijos PROGRAMA Konferencijos PROGRAMA (742.95 KB

Konferencijoje skaityti PRANEŠIMAI: