Energetikos ekspertų pasitarimas

Data

10 birželio, 2013

Organizatorius

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vieta

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (V.Gerulaičio g. 1, Vilnius), Lietuva

Pagrindiniai klausimai, kurie buvo svarstomi pasitarimo metu:
1. „Dėl Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo, kuris buvo patvirtintas 2013 m. birželio 5 d. LRV posėdžio metu;
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-182 "Dėl centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo " pakeitimo projektas su pastabų derinimo pažyma;
3. 2013 m. birželio 4 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teikiamas derinti energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengtą Energijos išteklių biržos reglamento projekta;
4. Dėl kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių projekto.

 P6101449.JPG  P6101451.JPG

Kiti renginiai