LR SEIMUI PRISTATYTI PASIŪLYMAI DĖL ENERGETIKOS STRATEGIJOS KRYPČIŲ

Data

25 balandžio, 2013

Vieta

LR Seimas, Lietuva

LR Seimo plenarinio posėdžio metu buvo pristatyta Lietuvos energetikų parengta studija, kuria įvairiais pjūviais atskleidžiama, kokia galėtų būti ankstesnės Vyriausybės parengto projekto jėgainės savikaina, kaip gali augti jos statybų kaštai, ar ji bus konkurencinga. Studiją pristatė ir pranešimus skaitė Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, prof. habil. dr. Juozas Augutis ir Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, dr. Arvydas Galinis.