Diskusija Seime „Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimo problemos“

Data

09 gegužės, 2012

Organizatorius

LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

Vieta

LR Seimo konstitucijos salė (I rūmai), Lietuva

Komitetas diskusiją organizavo atsižvelgdamas į gyventojų nepasitenkinimą dėl 2011-2012 m. rudens-žiemos laikotarpiu išaugusių šilumos kainų, kylančių neaiškumų dėl minėto įstatymo nuostatų įgyvendinimo, taip pat siekdamas pasidalyti gerąja savivaldybių patirtimi šilumos ūkio valdymo ir administravimo srityje.

Diskusiją vedė Komiteto nariai: Danutė Bekintienė ir Albinas Mitrulevičius.

Diskusijoje pranešimus skaitė Energetikos viceministras Kęstutis Žilėnas, kuris apžvelgė Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojas Danas Janulionis supažindino su Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kaštų nustatymo metodika. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas diskusijos dalyviams priminė apie Šilumos tiekėjų teises ir pareigas. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Energetikos ir komunalinių paslaugų skyriaus vedėja Rita Kuštan kalbėjo apie daugiabučiuose sunaudojamos šilumos energijos apskaitą.

Diskusijose taip pat dalyvavo LR Seimo narys V.Kurpuvesas, LR energetikos ministerijos Energijos gamybos skyriaus vedėjas E.Purlys, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja aplinkos ir energetikos klausimais I.Andriulaitytė, Respublikinių Būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas J.Antanaitis, UAB "Adminsta" vadovas J.Ūselis, Šiaulių ir Alytaus miestų savivaldybių atstovai, Šiaulių ir Alytaus m. bei Marijampolės savivaldybių atstovai, daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkai ir administratoriai, kurie pasidalino savo patirtimi ir rūpesčiais, kylančiais įgyvendinant praeitų metų lapkričio 1 d. įsigaliojusio įstatymo nuostatas.

Pastebėta, kad nors miestuose ir rajonuose šilumos ūkio valdymo problemos yra skirtingos, tačiau kai kurios įstatymo nuostatos dar tobulintinos.
Diskusijos metu susitarta, kad nurimus aistroms dėl didelių šildymo sąskaitų ir ruošiantis būsimam šildymo sezonui, tikslinga diskusijas tęsti ir teikti pasiūlymus dėl Šilumos ūkio įstatymo tobulinimo.

Diskusijos programa

12.30-13.00 Dalyvių registracija.
13.00-13.15 Diskusijos vedėjų įžangos žodis;
13.15-13.30 Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų apžvalga. Energetikos ministerijos atstovas.
13.30-13.45 Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kaštai.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovas.
13.45-14.00 Daugiabučiuose namuose suvartojamos šilumos energijos apskaita. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas.
14.00-14.15 Šilumos ūkio subjektų teisės ir pareigos. Šilumos tiekėjų asociacijos atstovas.
14.15-14.30 Šilumos vartotojų nuomonė. Diskusijoje dalyvaujančių teritorinių bendruomenių atstovai.
14.30-15.00 Lietuvos savivaldybių patirtis ir problemos įgyvendinant Šilumos ūkio
įstatymą. Lietuvos savivaldybių asociacijos, Savivaldybių seniūnų
asociacijos ir diskusijoje dalyvaujančių savivaldybių atstovai.
15.00-15.15 Diskusijos apibendrinimas.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas skaitė pranešimą
Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Lietuvos šilumos ūkio apžvalga (2.04 MB)

DELFI interneto vartuose (www.delfi.lt) 2012-05-09 publikuojamas Šarūno Černiausko straipsnis D.Janulionis: prezidentės pateiktas Šilumos ūkio įstatymas per griežtas, tiesioginis straipsnio nuoroda  http://verslas.delfi.lt/energetics/djanulionis-prezidentes-pateiktas-silumos-ukio-istatymas-per-grieztas.d?id=58681611

 

Kiti renginiai