AB „Kauno energija“ Garliavos rajoninėje katilinėje pradėjo veikti naujas 6,5 MW bendros galios biokuro katilas

Data

21 kovo, 2012

Vieta

Lietuva

Tai – vienas iš pirmųjų biokuro įrenginių Lietuvoje, kurio statyba finansuota pagal Energetikos paslaugų bendrovės (EPB) finansavimo modelį. Esminis šio modelio privalumas – įrenginių statybą finansuoja EPB, kuri, pagal sutarties sąlygas, nustatytą laikotarpį bus atsakinga ir už jų eksploatavimą. Pritaikius EPB finansavimo modelį, bus gaunama triguba nauda: šilumai gaminti katile bus naudojamas biokuras, kurį naudoti įpareigoja ES direktyvos bei Nacionalinė atsinaujinančių energetikos išteklių strategija ir kuris šiuo metu yra bene dvigubai pigesnis nei dujos, katile gaminama šiluma bus parduodama bendrovei „Kauno energija" mažesne kaina nei bendra šilumos gamybos savikaina katilinėje, o investuojanti bendrovė gaus pajamas už biokuru pagamintą šilumą.


Naujojo biokuro katilo galia yra 5,2 MW. Prie jo dar įrengtas 1,3 MW galios kondensacinis dūmų ekonomaizeris, kuris iš katilo su dūmais išeinančią šilumą sugrąžins į tinklą. Bendroji naujosios biokuru kūrenamos katilinės galia sudarys 6,5 MW. Be katilo įrenginių dar pastatytas naujas biokuro kuro sandėlis, įrengta kuro padavimo sistema, pelenų šalinimo sistema ir kiti reikiami įrenginiai.

Per metus naujoji katilinė iš biokuro pagamins apie 25000 MWh šilumos. Tai leis sutaupyti apie 2,6 mln. m3 šiuo metu katilinėje deginamų dujų per metus.

Daugiau informacijos apie įgyvendintą projektą rasite AB "Kauno energija" interneto svetainėje http://www.kaunoenergija.lt/Prad%C5%BEia/tabid/36/EntryID/525/Default.aspx

PRANEŠIMAI

Akimirkos iš naujos biokuro katilinės paleidimo Garliavoje:
P3210208.JPG      P3210193.JPG

 
P3210207.JPG    P3210203.JPG

P3210210.JPG    P3210215.JPG

   

 

 

 

 

 

 

Kiti renginiai