Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbinis pasitarimas dėl Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto.

Data

07 kovo, 2012

Organizatorius

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Vieta

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Lietuva

Pasitarimo metu Komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė, Komisijos nariai ir skyrių darbuotojai susipažino su LŠTA, šilumos tiekimo įmonių, LEKA pateiktomis pastabomis šiam Nutarimo projektui. Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius perskaitė pranešimą, kuriame išdėstytos motyvuotos pastabos ir išvados minėtam teisės aktui.

 

 

Kiti renginiai