Seminaras Nr.2 “Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje – esama situacija ir kliūtys jos plėtrai”.

Data

15 vasario, 2012

Organizatorius

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA“

Vieta

AB "Klaipėdos energija", Lietuva

BIO-HEAT – „Greitai augančių energetinių augalų naudojimo skatinimas Rytų Europos šalių centralizuoto šilumos tiekimo sistemose" – yra projektas, vykdomas pagal programą „Pažangi energetika – Europa" (IEE). Jį kartu finansuoja Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji agentūra (EACI).

Šio projekto tikslas yra skatinti naudoti greitai augančius energetinius augalus (GAEA) kaip energijos šaltinį tikslinių šalių Vidurio bei Rytų Europoje (Čekijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Lietuvoje) centralizuoto šildymo tiekimo (CŠT) sistemose, siekiant nustatyti naujus regioninius GAEA išteklius CŠT verslo grandinėms.

Siekiant apie projektą informuoti greitai augančių energetinių augalų panaudojimo rinkos grandinės atstovus (CŠT įmones, ūkininkus, žemės savininkus, mokslininkus, jėgainių projektuotojus, jėgainių statybos investuotojus, politikos formuotojus ir kt.), 2012 m. vasario 15 d. AB „Klaipėdos energija" patalpose Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) kartu su Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma" suorganizavo jau antrąjį seminarą „Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje – esama situacija ir kliūtys jos plėtrai".

Seminaro įžanginį ir sveikinimo žodį tarė LŠTA specialistas Nerijus Jasinskas, vėliau sekė ilgas, labai išsamus LŠTA viceprezidento Romaldo Morkvėno pranešimas. Jis dalyvius supažindino su dabartine CŠT sektoriaus padėtimi, iškilusiomis problemomis, jo vystymosi ir modernizavimo perspektyvomis.

Antrą pranešimą perskaitė UAB „Fortum Klaipėda" direktorius Juozas Doniela. Seminaro dalyviai buvo išsamiai supažindinti su Klaipėdoje (Laisvojoje Ekonominėje Zonoje) naujai statoma termofikacine jėgaine. Termofikacinė jėgainė pradės veikti 2013 m. pirmą pusmetį. Pagrindinis kuras, kuriuo bus kūrenama elektrinė – komunalinės ir nepavojingos pramoninės atliekos iš Klaipėdos regiono. Kartu bus deginamas ir biokuras, t.y. medienos drožlės. Naujoji termofikacinė elektrinė tieks šilumą į Klaipėdos miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Pradėjusi veikti jėgainė patieks Klaipėdos šilumos vartotojams apie 40 % reikalingo metinio šilumos kiekio. Elektros energija bus tiekiama į bendrą Lietuvos energetinį tinklą.

Toliau Edmundas Paplauskas, UAB "GEOTERMA" vyr. ekonomistas perskaitė pranešimą apie šilumos gamybą, naudojant geoterminę energiją. Pranešimo tikslas buvo supažindinti klausytojus su, Lietuvoje kol kas vienintele esančia, geotermine jėgaine bei paaiškinti jos veikimo principą.

Ketvirtuoju pranešimu N. Jasinskas pristatė BIO-HEAT projektą, pateikė pagrindinius jo tikslus, supažindino su dabartiniu projekto etapu bei informavo apie šiuo metu pasiektus tyrimų/apklausų rezultatus.

Baigiamąjį seminaro pranešimą perskaitė „Litbioma" direktorius Aleksas Jakštas. Pranešimo pradžioje buvo pateikti duomenys apie biomasės išteklius, vėliau susirinkusieji sužinojo ir apie jos panaudojimo galimybes energijos gamybai CŠT sektoriuje. Taip pat trumpai apžvelgti teisiniai Lietuvos įsipareigojimai dėl biomasės panaudojimo centralizuotai tiekiamos šilumos, elektros energijos gamybai Europos Sąjungos bei šalies norminiuose dokumentuose. Pranešimo pabaigoje dalyviai išgirdo ir apie biokuro naudojimo energijos gamybai naudą, ir apie turimus daugiau nei pakankamus jo išteklius.

Antroji seminaro dalis vyko po pietų pertraukos ir buvo skirta ekskursijai į Klaipėdos pavyzdinę geoterminę jėgainę bei šalia naujai statomos termofikacinės jėgainės statybvietę. Į išvyką seminaro dalyvius lydėjo LŠTA specialistas N. Jasinskas ir LITBIOMA direktorius A.Jakštas.

Seminaro svečius maloniai priėmė geoterminės jėgainės bei naujai statomos termofikacinės jėgainės atsakingi asmenys, vieni aprodė visą esamą geoterminės jėgainės techninį ūkį kiti leido iš arti pamatyti naujai statomą termofikacinę jėgainę, išsamiai atsakė į visus užduotus techninius, organizacinius klausimus.

 
Seminare skaityti pranešimai:

Seminaro dalomoji medžiaga

 IMG_4928_kk.jpg           IMG_4913_kk_1.jpg         IMG_4929_kk.jpg
 Seminaro dalyviai AB "Klaipėdos energija" konferencijų salėje  Nerijus Jasinskas, Lietuvos
šilumos tiekėjų asociacijos specialistas

 Aleksas Jakštas, Lietuvos biomasės
energetikos asociacijos direktorius

 IMG_4973_kk.jpg  IMG_4948_kk.jpg  IMG_4946_kk.jpg
 Geoterminė jėgainė iš išorės  Geoterminės jėgainės techninio ūkio apžiūra  Geoterminės jėgainės techninio ūkio apžiūra
 IMG_4955_kk.jpg  IMG_4962_kk.jpg  
 UAB „Fortum Klaipėda"  naujai statoma termofikacinė
jėgainė Klaipėdoje
 Seminaro dalyviai statybvietės aikštelėje