Pasirašytas BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS

Data

08 kovo, 2010

Organizatorius

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vieta

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos būstinė, Vito Gerulaičio g. 1, Vilnius, Lietuva

Šiuo susitarimu šalys įsipareigojo:

  • keistis turima informacija apie energetikos ūkio būklę;
  • derinti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su energetikos sektoriumi tobulinimu;
  • bendradarbiauti rengiant bei įgyvendinant įvairius projektus, tyrimus energetikos srityje, keistis informacija apie jų įgyvendinimą ir gautus rezultatus;
  • remti šio susitarimo šalių iniciatyvas dalyvauti tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su šalies ir regionų energetikos problemomis;
  • prireikus organizuoti seminarus, konferencijas bei mokymus energetikos klausimais, taip pat kviesti šio susitarimo šalių atstovus į kitus susitariančių šalių organizuojamus renginius.

Bendradarbiavimo susitarimas.pdf Bendradarbiavimo susitarimas.pdf (1.38 MB)

Renginio metu skaityti pranešimai:

LS080004.JPG

LS080007.JPG

LS080012.JPG

LS080013.JPG

LS080015.JPG