Konferencija „Lietuvos miškai – jos ūkio ir aplinkos turtas: perspektyvos ES kontekste“

Data

08 gruodžio, 2005

Organizatorius

Europos žemės savininkų organizacija (ELO), Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) ir Mykolo Romerio Universitetas

Vieta

Lietuva

Ši konferencija organizuojama su Europos Komisijos PRINCE projekto parama ir yra viena iš 14 priemonių, kurias Europos žemės savininkų organizacija planuoja surengti per 2005-2006 laikotarpį, siekdama paskatinti ES teisyno įgyvendinimą ir skleisti pažangias kaimo plėtros idėjas naujosiose ES narėse valstybėse. Konferencijoje numatomas vienos dienos seminaras ir pusės dienos demonstracinė išvyka supažindinant su biokuro gamyba Vilniaus apylinkės privačiuose miškuose.

Registracija vyksta iki 2005m. gruodžio 1 d. Iškilus klausimams, prašome kreiptis: J. Aneičik 8 5 2767590, mob.: 8 687 82977; el.paštas: info@forest.lt; interneto svetainė: www.forest.lt

Konferencijos programa:

2005-12-08 (ketvirtadienis) – Demonstracinė išvyka

13.30–15.00
Demonstracinė išvyka į privačius miškus. Biokuro gamyba
15.45–16.15
Rekreaciniai plotai
16.15
Vakarienė

2005-12-09 (penktadienis) – Konferencija

9.30–10.00
Dalyvių sutikimas
10.00–10.15
Konferencijos atidarymas. „ES miškų politika ir tvarus ūkininkavimas kaime: žemės savininkų pozicija“
ELO Generalinis sekretorius Thierry de l‘Escaille
10.15–10.45
„Privati miškininkystė kaimo plėtros kontekste Lietuvoje: šiandieninė praktika ir naujovės“
Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr. Algis Gaižutis
10.45–11.15
Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Kazys Starkevičius. (Tema bus paskelbta vėliau)
11.15–11.30
Kavos pertraukėlė
11.30–12.00
„Tvarus miškų ūkis Lietuvoje: prieš ir po įstojimo į Europos Sąjungą“
Mykolo Romerio Universiteto doc. dr. Imantas Lazdinis
12.00–12.30
Flamandų žemės ūkio asociacijos pirmininkas Vincent Dierckx de Casterlé. (Tema bus paskelbta vėliau)
12.30–13.00
„Miškininkystė ir Natura 2000“ (Gide Loyrette Nouel)
teisininkė Katia Lentz (Briuselis)
13.00–14.30
Pietūs
14.30–15.00
„ES miškų veiksmų planas 2006: užmojai ir perspektyvos“
Europos Komisijos Aplinkos Generalinio Direktorato narys Joost Van de Velde
15.00–15.30
Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė. (Tema bus paskelbta vėliau)
15.30–15.45
Kavos pertraukėlė
15.45–16.15
„Miškų sektoriaus vaidmuo kaimo plėtroje atsižvelgiant į 25 Europos Sąjungos narių valstybių skirtumus“
Europos Miškų Instituto programų direktorius Andreas Ottitsch
16.15–16.45
„Tvarus ūkininkavimas kaime Lietuvoje: tolesnė eiga“
Mykolo Romerio Universiteto profesorius Vygantas Paulikas
16.45–17.15
Diskusija
17.15–17.30
Konferencijos rezultatų apžvalga ir išvados
ELO Generalinis Sekretorius Thierry de l‘Escaille
17.30
Konferencijos pabaiga